fbpx

TCG & Dreptul de retragere

TCG

 

Termenii și condițiile comerciale generale www.myKey.shop

 

  1. Domeniu de aplicare

Pentru toate comenzile efectuate de către utilizatori și antreprenori (CLIENȚI) prin intermediul magazinului on-line la adresa www.myKey.shop.aplică următorii termeni și condiții comerciale generale (TCG).

Utilizator este orice persoană fizică care încheie o tranzacţie legală în scopuri ce nu pot fi atribuite preponderent nici activităţii sale comerciale, nici activităţii sale profesionale independente. Antreprenorul este persoana fizică sau juridică sau un parteneriat cu personalitate juridică, care, în momentul încheierii unei tranzacţii legale, acţionează exercitându-şi activitatea sa comercială sau profesională independentă.

Vizavi de antreprenori, acești termeni și condiții se aplică și viitoarelor relații comerciale, fără a fi nevoie ca myKey să facă din nou trimitere la acestea. Dacă antreprenorul folosește termeni și condiții comerciale generale contradictorii sau complementare, valabilitatea acestora este contestată în mod expres prin prezenta; acestea devin parte integrantă din contract, numai dacă myKey este de acord în mod expres cu acestea.

  1. Părți contractuale, încheierea contractului

Contractul este încheiat între myKey GmbH (myKey) și CLIENT. Odată cu angajarea produselor în magazin online, myKey emite o ofertă cu caracter obligatoriu pentru încheierea contractului privind aceste produse. CLIENTUL poate pune inițial produsele în coșul de cumpărături fără caracter obligatoriu, și își poate corecta în orice moment datele înainte de a trimite comanda fermă, utilizând instrumentele de corectare prevăzute pentru aceasta și explicate în procesul de comandă. Contractul este încheiat atunci când CLIENTUL acceptă, făcând click pe butonul de comandă, oferta pentru produsele conținute în coșul de cumpărături. Imediat după trimiterea comenzii, CLIENTUL primește o confirmare a achiziției pe email. În ceea ce privește utilizarea datelor necesare pentru procesul de achiziție se aplică Liniile directoare de protecție a datelor de la myKey von myKey.

            3. Limba contractului, memorarea textului contractului

Limbile care stau la dispoziție pentru încheierea contractului sunt limba română, germană, engleză, franceză spaniolă și italiană. Textul contractului nu este memorat de myKey.

           4. Condiții de livrare

4.1.   Software-ul OEM

Livrarea produselor comandate are loc după plata CLIENTULUI prin punerea la dispoziția CLIENTULUI a unei chei de produs aferente și a link-urilor corespunzătoare pentru descărcarea pe email. O expediere fizică a cheilor de produs – cu excepția produselor și serviciilor marcate corespunzător – nu are loc. Cu toate acestea, myKey arhivează totuși pentru CLIENT certificatele aferente în custodie și le va preda numai la nevoie CLIENTULUI.

4.2.   Licențe de volum

Livrarea produselor comandate are loc după plata CLIENTULUI prin punerea la dispoziția CLIENTULUI a unei chei de produs aferente și a link-urilor corespunzătoare pentru descărcarea pe email. În cazul unui audit de software de către producătorul de software, myKey pune la dispoziție documentele de legitimare aferente spre dovedire.

4.3.   Hardware

Livrarea produselor comandate are loc după plata CLIENTULUI conform Condițiilor de expediere Plată ale myKey.

           5. Plată

În magazinul online CLIENTULUI îi stau la dispoziție următoarele metode de plată:/p>

5.1.   Plata prin card de credit

Prin trimiterea comenzii, CLIENTUL transmite concomitent datele sale de card de credit. După legitimarea ca titularul de drept al cardului, myKey solicită, imediat în urma comenzii, inițierea tranzacției de plată societății emitente a cardului de credit. Tranzacția de plată se efectuează automat de către societatea emitentă a cardului de credit și cardul de credit al CLIENTULUI este debitat în mod corespunzător.

5.2.   Plata prin transfer bancar 

Când myKey GmbH permite plata în avans, prin transfer bancar, contractul este finalizat prin comunicarea detaliilor bancare și a cererii de plată. Dacă plata nu este primită în termen de 10 zile calendaristice de la expedierea confirmării comenzii, chiar dacă se solicită din nou, myKey GmbH se retrage din contract cu consecința că comanda va fi anulată și myKey GmbH nu mai are nicio o obligație.

6.Garanție contractuală și garanții

În măsura în care nu este convenit altfel în mod expres în continuare, se aplică legea privind răspunderea pentru defecte. În cazul în care CLIENTUL este utilizator, se aplică un termen de prescripție pentru revendicările din cauza defecțiunilor la produsele folosite, de un an de la livrarea produselor comandate, conform celor convenite. În cazul în care CLIENTUL este antreprenor, achiziția se consideră ca fiind convenită cu excluderea cererilor de garanție.

Pentru link-urile către servere puse la dispoziție de către myKey pentru terți, nu este asumată nicio garanție. Acest lucru este valabil mai ales atunci când acestea ar trebui să fie temporar indisponibile sau funcționalitatea lor este limitată.

Față de CLIENȚI se consideră o convenție cu privire la calitatea produselor numai informațiile proprii ale myKey și descrierea produsului de către producător, care au fost incluse în contract; myKey nu își asumă nici o responsabilitate pentru declarațiile publice ale producătorului sau alte declarații publicitare.

În cazul în care produsul este defect, myKey prestează inițial la alegere garanția prin eliminarea defectului (remediere a defectului) sau prin livrarea unui obiect fără defecte (livrare în vederea înlocuirii).

Limitările și reducerile termenelor de mai sus nu se aplică în cazul unei cereri de daune-interese făcută din cauza unor prejudicii care au fost cauzate de către myKey, reprezentanții legali sau agenții acesteia

în cazul prejudiciilor aduse vieții, integrității corporale sau a sănătății

 • în caz de încălcare intenționată sau din neglijentă gravă a obligațiilor, precum și de dol
 • în caz de încălcare a obligațiilor contractuale esențiale, a căror îndeplinire permite de fapt executarea corespunzătoare a contractului și în a căror respectare părțile contractuale pot avea de regulă încredere (obligații cardinale)
 • în cadrul unei promisiuni de garanție, în măsura în care a fost convenită
 • în măsura în care este deschis domeniul de aplicare al Legii privind răspunderea pentru produs.

Informații cu privire la orice garanții suplimentare aplicabile și condițiile exacte ale acestora pot fi găsite la produs și pe paginile speciale de informații din magazinul online.

Serviciul Clienți: vezi Informații societate

              7. Răspundere

Pentru revendicări din cauza daunelor, care sunt cauzate de myKey, reprezentanții legali sau agenții acesteia, myKey răspunde întotdeauna nelimitat

 • în cazul prejudiciilor aduse vieții, integrității corporale sau a sănătății,
 • în caz de încălcare intenționată sau din neglijență gravă a obligațiilor,
 • în cazul promisiunii de garanție, în măsura în care a fost convenită, sau
 • în măsura în care este deschis domeniul de aplicare al Legii privind răspunderea pentru produs.

În cazul încălcării obligațiilor contractuale esențiale, a căror îndeplinire permite de fapt executarea corespunzătoare a contractului și pe a căror respectare se pot baza părțile contractuale în mod regulat (obligații cardinale), din cauza ușoarei neglijențe a myKey, a reprezentanților săi legali sau a agenților săi, răspunderea este valoarea limitată în funcție de daunele previzibile la încheierea contractului, a căror apariție trebuie anticipată în mod tipic. În rest, cererile de despăgubire sunt excluse.Magazinul nostru respectă standardele TRUSTED.ro și deține Marca de Încredere

 

  1. Soluționarea litigiilor cu utilizatorii

DComisia Europeană oferă o platformă de soluționare a litigiilor online (OS), pe care utilizatorii o găsesc la http://ec.europa.eu/consumers/odr/. myKey este dispus să participe la o procedură de conciliere extrajudiciară în fața unui organ de conciliere pentru chestiuni de consum. Autoritatea competentă din Austria este serviciul de conciliere pentru tranzacțiile efectuate de consumatori, Mariahilfer Strasse 103, Stiege 1 / Top 18, A-1060 Viena, www.verbraucherschlichtung.at

  1. Dispoziții finale / versiune lingvistică valabilă

Pentru toate încheierile de contracte se aplică legislația austriacă cu excluderea legislației ONU în materie de achiziții.

myKey pune la dispoziție CLIENTULUI termenii şi condiţiile comerciale generale în diferite versiuni lingvistice. În caz de discrepanţe între versiunea în limba germană şi versiunea în limba engleză pe de o parte, şi versiunea în limba română, italiană, franceză şi spaniolă, pe de altă parte, sau în alte cazuri de dubiu, versiunea în limba germană şi engleză sunt considerate relevante și obligatorii din punct de vedere juridic.

În cazul în care CLIENTUL este antreprenor în sensul Codului Comercial din Austria, persoană juridică de drept public sau patrimoniu cu regim special public-privat, jurisdicția exclusivă pentru toate litigiile care decurg din relațiile contractuale dintre myKey şi CLIENT este sediul social al myKey.

Dacă o revedere din acești termeni și condiții comerciale generale este sau devine complet sau parţial nulă sau neexecutorie, acest lucru nu va afecta eficacitatea sau aplicabilitatea celorlalte dispoziții. Prevederea nulă sau neexecutorie se înlocuiește cu o prevedere eficace sau executorie, care să fie cât mai apropiată posibil în conţinutul său economic de prevederea nulă sau neexecutorie. Acelaşi lucru se aplică în mod corespunzător și pentru lacunele în reglementare din aceşti termeni şi condiţii comerciale generale.

Stand: 01.03.2017

Dreptul de retragere

 

1. Dreptul de retragere pentru consumator

Aveți dreptul de a vă retrage din acest contract în termen de paisprezece zile calendaristice, fără specificarea motivelor.

1.1. Data la care începe să curgă termenul în cazul expedierii fizice de mărfuri
Termenul de retragere este paisprezece zile calendaristice de la data la care dumneavoastră sau unul dintre terții desemnați de dumneavoastră, care nu este transportatorul, ați, respectiv a luat în posesie ultimele mărfuri.

1.2. Data la care începe să curgă termenul în cazul expedierii non-fizice de mărfuri (livrarea de conținut digital)
Aveți dreptul să vă retrageți din prezentul contract în termen de paisprezece zile calendaristice, fără specificarea motivelor. Termenul de retragere este de paisprezece zile calendaristice de la data încheierii contractului.

Pentru a vă exercita dreptul dumneavoastră de retragere, trebuie să ne informați (myKey GmbH, Laudongasse 54/2, 1080 Viena, Tel: +43 676 708 97 23), prin intermediul unei declarații clare (de ex. o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau email) cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Puteți utiliza pentru aceasta modelul de formular de retragere alăturat, cu toate acestea, nu este obligatoriu.

Pentru respectarea termenului de retragere este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea termenului de retragere.2. Consecințele retragerii
Dacă vă retrageți din acest contract, trebuie să vă rambursăm toate plățile primite de la dumneavoastră, inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare, care rezultă din faptul că ați ales un alt tip de livrare, decât livrarea standard oferită de noi, mai ieftină), în termen de paisprezece zile calendaristice de la data primirii de către noi a comunicării privind retragerea dumneavoastră din acest contract. Pentru această rambursare, vom folosi aceeași metodă de plată pe care ați utilizat-o dumneavoastră la tranzacția inițială, cu excepția cazului în care a fost convenit altceva în mod expres cu dumneavoastră; în niciun caz nu veți fi taxat pentru această rambursare.
2.1. Dreptul de reținere
În cazul expedierii fizice de mărfuri, putem amâna rambursarea până când am primit mărfurile înapoi, sau până când ați demonstrat că ați trimis bunurile înapoi, oricare dintre acestea este mai devreme.

În cazul expedierii fizice de mărfuri, trebuie să ne trimiteți înapoi sau să ne predați bunurile imediat și, în orice caz, cel mai târziu în termen de paisprezece zile calendaristice de la data la care ne informați cu privire la retragerea dumneavoastră din acest contract. Termenul este respectat dacă trimiteți bunurile înainte de expirarea termenului de paisprezece zile calendaristice. Noi suportăm cheltuielile de returnare a bunurilor. Dumneavoastră trebuie să plătiți pentru o pierdere a valorii bunurilor, numai dacă această pierdere a valorii este atribuibilă unei manipulări din partea dumneavoastră care nu era necesară pentru verificarea naturii, caracteristicilor și modului de funcționare ale mărfurilor.

2.2. Pierderea dreptului de retragere în momentul livrării de conținut digital
În cazul expedierii non-fizice de bunuri (contract pentru furnizarea de conținuturi digitale care nu se află pe un suport fizic de date; furnizare de chei de descărcare și link-uri corespunzătoare) dreptul de retragere se stinge și astfel toate drepturile de rambursare atunci când noi, cu acordul dumneavoastră expres, împreună cu luarea expresă la cunoștință de către dumneavoastră a pierderii dreptului de retragere în cazul începerii premature, încă înainte de expirarea termenului de retragere existent altfel, după punerea la dispoziție a unei confirmări a contractului, am început livrarea (descărcarea).

Pentru a raporta eventuala încălcare a dreptului de autor sesizata pe site, va rugam sa ne scrieti la info@mykey.shop.

Instrucțiuni în vederea retragerii gratuit create cu generatorul de texte legislative Trusted Shops în cooperare cu avocații Wilde Beuger Solmecke.

Formularul de retragere model

(Dacă doriți să vă retrageți din contract, vă rugăm să completați acest formular și să îl trimiteți înapoi. Completarea formulariului nu este obligatorie in cazul retragerii din contract.)

(Dacă doriți să vă retrageți din contract, vă rugăm să completați acest formular și să îl trimiteți înapoi. Completarea formulariului nu este obligatorie in cazul retragerii din contract.)

– La myKey GmbH, Laudongasse 54/2, 1080 Viena, info@mykey.shop, telefon: +40 312295468

– Prin prezenta eu / noi (*) mă/ne retrage(m) din contractul încheiat de mine/noi (*) privind achiziționarea următoarelor bunuri (*) / prestarea următoarelor servicii (*)

– Comandate pe data de (*) / primite pe data de (*)

– Numele utilizatorului/utilizatorilor

– Adresa utilizatorului/utilizatorilor

– Semnătura utilizatorului/utilizatorilor (numai în cazul comunicării pe hârtie)

– Data

(*) Se elimină, după caz.

Aveți întrebări despre produsele noastre?

Formular de contact